SunEntry

TimeSheet


Stifteren Lars Brandi Jensen er uddannet kemiingeniør, med erfaringen fra metalindustrien, hvor pladeforarbejdning med lasere og vandstråleskærer, var drivkræfterne. For at kunne efterkalkulere og følge ordrer udviklede han en webbaseret tids- og materiale-registreringssystem der var koblet sammen med økonomisystemet. Det blev et værktøj som blev brugt rigtig meget. Både til efterkalkulation, produktionsplanlægning, statistikker og lønninger. Det er en ligeledes en effektivt måde at se på om tilbud og efterkalkulation hænger sammen.